I.D.O.4.

Panginoon Kay Buti Mo

 
Verse 1:
Panginoon kay buti Mo
Sa lahat ng panahon
Sa dalangin may tugon
Dakila ang Iyong biyaya
Ang pag-ibig Mong alay
Aking isasaysay
(Repeat)

Chorus:
O Diyos Ikaw ang hari at Panginoon
Tunay na kalakasan ko
Gabay Kang totoo
Purihin Ka, sambahin Ka ng lahat ng nilalang
Panginoong Hesus kay buti Mo sa akin

(Repeat Verse 1 & Chorus)

Verse 2:
Panginoon ng buhay ko
Diyos na makapangyarihan
Aking kaligtasan
Pag-ibig Mo’y ‘di magmamaliw
Ang kabutihan Mong alay
Aking tinataglay

(Repeat Chorus)

(Adlib)

(Repeat Chorus x2)

Panginoong Hesus kay buti Mo sa akin