I.D.O.4.

Kung ‘Di Dahil Sayo

Verse:
Kapangyarihan Mo’y walang
Katulad Panginoon
Paglingap Mo’y walang hanggan sa amin

Ang buhay ay inalay Mo
Upang kami ay matubos
Dugo Mo ay nabuhos dahil sa aming kasalanan

Refrain:
Kung ‘di dahil sa pag-ibig Mo
Walang maliligtas
Bawat patak ng ‘Yong dugo
Nalinis ang aming sala

Chorus:
Sa sugat at mga latay Mong natamo, Panginoon
Sa hirap at pagpapakasakit na ‘Yong dinanas
Salamat sa’Yo Panginoon
Pag-ibig ang siyang naghari sa puso Mo
Kung ‘di dahil sa’Yo paano ang mundo

(Repeat All)

 

Instrumental…

 

(Repeat Chorus x2)

 

Kung ‘di dahil sa’Yo (x2)
Paano ang mundo

 

(Adlib)