I.D.O.4.

Aking Dalangin

Verse:
Noon pa man alam ko na
Hindi ko makakaila
Pag-ibig Mo sa akin
Ito’y hindi Mo lihim
Sa Iyo, o Kristo
Payapa ang isipan ko
Pagsubok man, kapighatian
Ang katapatan Mo’y walang hanggan

Chorus:
Ang aking dalangin
Aking aawitin
Idudulog sa Iyo ang himig kong ito
Ang aking dalangin
Sa Iyo’y sasambitin
Pagsusumamo lagi ang panambitan ko
Ang puso kong tanging hangad
Purihin Ka at itaas
Ito ang aking dalangin

(Repeat Verse)
(Repeat Chorus)

Bridge:
Ito na nga ang panahon na
Ipagsisigawan ko
Ikaw ang hari ng aking puso
At buhay kong ito
Kaligtasan ang katapat ng pangalan Mo

(Repeat Chorus)